Ocena jakości życia w powiecie.

  • Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie jakości życia w powiecie.

    Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!

  • 1. Powiat zamieszkania *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...